מתמטיקה לבית הספר היסודי

 כיתה א'  כיתה ב'  כיתה ג'  כיתה ד'  כיתה ה'  כיתה ו'  כיתה ז'  כיתה ח'  כיתה ט'  3 יחידות  4 יחידות  5 יחידות

שיויון שטח ושיויון היקף - דברים נפרדים

סגור

שלח סרטון לחבר

שם:
דוא"ל
דוא"ל שנית
שלח לחבר
facebook
הערות אישיות לשיעור

קרא עוד  הסבר השיעור שיויון שטח ושיויון היקף - דברים נפרדים - קרא עוד...

אנו מודדים שטח על ידי יחידת מידה ריבועית שאורך כל אחת מצלעותיה 1 סמ‘ ומודדים אורך על ידי יחידת מידה קוית שאורכה 1 סמ‘.

סנטימטר אחד

האם לצורות בעלות שטחים שווים יש גם היקפים שווים?
נבדוק על ידי דוגמא:

שטח והיקף
בצורה 1 שמונה יחידות שטח, גם בצורה 2 שמונה יחידות שטח כלומר שטחן של שתי הצורות שווה !
נבדוק עכשיו את מספר יחידות האורך המקיפות כל צורה:
בצורה 1 שתים-עשרה יחידות אורך ואילו בצורה 2 ארבע-עשרה יחידות אורך,כלומר, למרות שהצורות שוות בשטחן הן שונות בהיקפן.
נראה דוגמא נוספת:

שטח והיקף

לשתי הצורות היקף של 12 יחידות אורך.
שטחה של צורה 1 חמש יחידות שטח ואילו שטחה של צורה 2 שמונה יחידות שטח.
במקרה זה אנו רואים שלמרות שהצורות שוות בהיקפן הן שונות בשטחן.
ובאופן כללי ניתן לומר ששיויון בשטח של צורות לא מצביע על שיויון בהיקפן ולהפך, שיויון בהיקף של צורות לא מצביע על שיויון בשטחן.


 
 
X
יש להתחבר למערכת על מנת להשתתף בדיון המקוון - להתחברות לאתר