מתמטיקה הכנה לבגרות

 כיתה א'  כיתה ב'  כיתה ג'  כיתה ד'  כיתה ה'  כיתה ו'  כיתה ז'  כיתה ח'  כיתה ט'  3 יחידות  4 יחידות  5 יחידות

שרטוט 1/f(x) כאשרf(x) ידוע ומהצורה f(x)=ax+b

סגור

שלח סרטון לחבר

שם:
דוא"ל
דוא"ל שנית
שלח לחבר
facebook
הערות אישיות לשיעור

קרא עוד  הסבר השיעור שרטוט 1/f(x) כאשרf(x) ידוע ומהצורה f(x)=ax+b - קרא עוד...

הכוונה היא לשרטוט הפונקציה 1/f(x), אותה נסמן ב-g(x), כאשר הנוסחא של f(x) ידועה וגם ש-f(x)=ax+b, כלומר ש-f(x) ישר.
ראינו כבר כיצד ניתן לשרטט את
f(x) ולמצוא אסימפטוטות ותחומי עלייה וירידה של g(x). כעת נסמן את כל אלו על מערכת צירים. לכך יש להוסיף גם את הישרים y=1 ו-y=-1, כי ראינו כבר שf(x) ו-g(x) ייפגשו על הישרים האלה. נסמן את נקודות המפגש ב-A ו-B.
נסמן את התכונות באופן כללי: *ציור*. ציור של
f(x). ציור של אסימפטוטות אנכיות ואופקיות. נשים לב שהאנכית נמצאת בנקודת האפס של f(x). ציור הישרים Y=1,y=-1, סימון הנקודות A ו-B.  משום שעל g(x) לעבור בנקודות A ו-B, ברור היכן שיש לצייר את g(x) כשני עקומות שונות משני צידי האמימפטוטה האנכית. נצייר את g(x) כעולה או יורדת בהתאם לתחום העלייה או הירידה שלה, וכך מתקבל השרטוט המלא.
דוגמא:
נתונה הפונקציה
f(x)=2x+6. נניח ששרטטנו אותה ושמצאנו את הפרטים הבאים לגבי g(x): אסימפטוטה ב-X=-3, יורדת לכול אורכה. נשרטט גם את y=1,y=-1 ונקבל את A ו-B. כעת, משום שg(x) יורדת וחייבת לעבור ב-A אז נצייר אותה כך. ומשום שהיא יורדת וחייבת לעבור ב-B נצייר אותה כך. זה השרטוט המלא.


 
 
X
יש להתחבר למערכת על מנת להשתתף בדיון המקוון - להתחברות לאתר