מתמטיקה הכנה לבגרות

 כיתה א'  כיתה ב'  כיתה ג'  כיתה ד'  כיתה ה'  כיתה ו'  כיתה ז'  כיתה ח'  כיתה ט'  3 יחידות  4 יחידות  5 יחידות

הצגת נוסחת הפונקציה הקווית כאשר נתונות שתי נקודות

סגור

שלח סרטון לחבר

שם:
דוא"ל
דוא"ל שנית
שלח לחבר
facebook
הערות אישיות לשיעור

קרא עוד  הסבר השיעור הצגת נוסחת הפונקציה הקווית כאשר נתונות שתי נקודות - קרא עוד...

אם נתונות לנו שתי נקודות על גרף של פונקציה קווית, נוכל לחשב את הפרמטרים הדרושים ( שיפוע הפונקציה הקווית - a וקבוע הפונקציה הקווית - b)  על מנת להציג את נוסחת הפונקציה.

את שיפוע הפונקציה הקווית נוכל לחשב כך:

a=y2-y1/x2-x1

כאשר:

x1,y1  ו- x2,y2 הם שיעורים הנקודות הנתונות על גרף הפונקציה הקווית.

לאחר מציאת השיפוע, נוכל להציב בנוסחת הפונקציה הכללית את השיפוע ושיעורי X ו-Y של נקודה מבין השתיים שקיבלנו וכך נוכל לבודד באמצעות העברת אגפים את קבוע הפונקציה - b

נראה זאת דרך דוגמא:

נתונות הנקודות (1,3) (3,7).

נחשב את שיפוע הפונקציה הקווית על פי הנוסחה שראינו קודם:

a=7-3/3-1=4/2=2

נבחר את שיעורי אחת הנקודות הנתונות נניח את (1,3).

מציבים את X=1, Y=3, ו-A=2 בנוסחא הכללית של הפונקציה:

f(x)=ax+b

3=2*1+b

3=2+b

כעת יש את כל המרכיבים חוץ מאת b.

מבודדים את b באמצעות העברת אגפים ומקבלים אותו:

b=3-2

b=1

כעת, מצאנו את שני מרכיבי הפונקציה:

a=2,b=1

וניתן להציב ולקבל את הנוסחא הכללית:

f(x)=2x+1


 
 
X
יש להתחבר למערכת על מנת להשתתף בדיון המקוון - להתחברות לאתר