מתמטיקה

הסכם שימוש (תקנון) האתר Learntube.co.il
תקנון אתר learntube
השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך. השימוש באתר על כל תכנוו ועל כל השירותים המוצעים בו , הוא בכפוף להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש והגלישה כפי שיפורטו בהמשך בתקנון שמוש זה . בתקנון. השמוש במילים "גלישה" או "שימוש" על הטיותיהן השונות תכלול את כל הפעולות שיתבצעו באתר , לרבות רישום לאתר, ביקור באתר , גלישה באתר צפייה בסרטוני לימוד , תרגול , שימוש בפורום , שיתוף חברים , ואו כל שימוש אחר באתר .

בכל מקום בתקנון שימוש זה בו יופיעו המילים "משתמש" או "גולש "הכוונה היא לכל אדם בכל גיל העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות תקשורת סלולארית .

אדם אשר הוא מתחת לגיל 18 שנים האחריות היא על הוריו אשר תפקידם להקריא ולהסביר לו את תקנון השימוש באתר .

אתר learntube הוא אתר ללימוד מתמטיקה , באמצעות סרטוני לימוד ואמצעים מכוונים נוספים .

תקנון שמוש זה מתייחס לאתר המוצג תחת שם הדומיין : www.learntube.co.il .

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות.

כל התכנים, המידע והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים as is והנהלת האתר לרבות עובדיה מנהליה , בעלי השליטה בחברה , והפועלים מכוחה או בשמה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל האמור המופיע והמתפרסם באתר על כל מדוריו לרבות סרטוני לימוד , הסברים , תרגול , בחינות , מבחנים , יעוץ , שיתוף חברים , התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים , טיפים לרכישה , פרסומות , כתבות מאמרים , ואו כל נתון אחר מכל סוג שהוא המופיעים באתר הינם בגדר המלצה בלבד והנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

learntube הינו אתר מסחרי פרטי . ולהנהלת האתר שיקול הדעת היחידי והבלעדי לגבי ההחלטה של אילו תכנים ושירותים יוצגו באתר מה יהיה מיקומם , ומשך הזמן בו יוצגו , הנהלת האתר אינה מתחייבת שהתכנים המוצגים באתר יעודכנו או יעמדו בדרישות רשות סטטוטורית , הנהלת האתר אינה מתיימרת להציג את התכנים המופיעים בו כמוסכמים או מאושרים ע"י הרשות הסטטוטורית לרבות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבהה והאחריות על התכנים וטיבם מוטלת על המשתמש בלבד.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות ,או דיוק , מהימנות , אמינות או שלמותו של המידע המוצג באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע ולערוך מעת לעת שינויים באתר ובתכנים המוצגים בו והכל בלא צורך להודיע על כך מראש .
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושו של כל משתמש שתראה לנכון באתר ,כמו כן הנהלת האתר תהייה רשאית לבטל את שם המשתמש והסיסמא של הגולש ואת החברות שלו באתר באם לא יעמוד בתנאי תקנון השימוש של האתר
הנהלת האתר אינה מחוייבת לספק תמיכה טכנית , ופתרון בעיות בתכנים לימודיים . הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לפתור בעיות טכניות
אתר learntube הוא אתר המוצע לגולשים חינם ללא תשלום כולו על כל שירותיו , הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות בעתיד לגבות דמי מנוי או כל תשלום בצורה כזאת או אחרת באם תראה לנכון .

נוהל הרשמה לאתר מסירת פרטים ומידע אישי

במקומות השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי פרטי תתבקש לספק נתונים אישיים כגון שם פרטי , שם משפחה , כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון שנת לידה ועוד . הנתונים הללו ישמרו במאגר המידע של האתר , מסירת מידע אישי אינה מחויבת על פי חוק אך ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כחובה לא תתאפשר גישה לשירותים מסויימים המוצעים באתר , כדוגמת : שימוש בסימניות , שליחה וקבלת סרטוני לימוד , שליחת הערות , שימוש בפורום ועוד , הפרטים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה משאר השדות .

השימוש של אתר learntube במידע

השימוש שלך באתר , ושל גולשים רבים אחרים יצור מאגר של מידע ונתונים אישיים , מידע זה ישמר במאגר הנתונים של האתר וחברת האתר learntube מתחייבת לעשות שימוש בנתונים הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש באתר .
השימוש בנתונים ובמידע אשר יאסף ע"י חברת האתר learntube ישמש עבור היעדים הבאים :
יצירת קשר עם המשתמש ע"י שליחת דואר אלקטרוני ואו הודעות sms לטלפונים ויצירת קשר בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
שליחת הודעות sms ואו דואר אלקטרוני ע"י חברת האתר לרנטיוב , לשם שיתוף המשתמש ולהביא לידיעתו על מבצעים שונים ומכירת מוצרים אשר עשויים לעניין אותו , המשתמש יוכל להפסיק בכל עת מתן שירות זה ע"י הודעה לחברת האתר learntube והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן
התאמה אישית של תכנים , סרטוני לימוד, מבחנים , מרכיבים ונושאים שונים באתר ,אשר יתאימו לשימושו האישי של המשתמש ולתחום העניין שלו .
בעזרת בסיס הנתונים והמידע האישי ייתכן ויעשה שימוש לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר , הרחבה והוספה של תחומי פעילות ותכנים לפי שיקול דעת חברת האתר לרנטיוב , וכל זואת עלמנת לשפר את חווית הגלישה של המשתמשים.
כל הזכויות והקניין הרוחני באתר שמורות לחברת האתר learntube באופן בלעדי
חל איסור מוחלט על הפצה , הצגה ,העתקה , ופרסום של הנ"ל


 
 
X
יש להתחבר למערכת על מנת להשתתף בדיון המקוון - להתחברות לאתר
ערוץ כללי ערוץ חברים הערות אישיות הודעות חברים סימניות